top of page
קלמנטינת אור ירוקה
עץ של קלמנטינת ''אור''

 

 

זן קלמנטינה בעל קליפה צהובה ופחוסה יותר מהמיכל וקליפתה מתקלפת בפחות קלות , בעלת מעט זרעים , מבשילה לקראת תחילת ינואר , מומלץ לקטוף אותה רק כאשר היא מחליפה את צבעה לצבע צהוב מלא.
ישנם כארבעה עצים מזן זה בפרדס בחלקה הבוגרת שלקראת סוף אזור הקטיף וכולם באותה שורה, ולקראת סוף העונה (סוף ינואר) ניתן יהיה למצוא עוד עצי אור בחלקה הצעירה (שנפתחת רק בתקופה זו לקהל) שבתחילת אזור הקטיף .

קלמנטינה ''אור''

bottom of page