top of page

על המשק

סבא בוסקה

לפני שאתם נכנסים לפרדס ומתחילים ליהנות

רצינו לספר בקצרה על דמות מיוחדת מאוד.

סבא בוסקה שלנו שאת הפרדס ב1949 נטע

נולד ב1913 בקייב שבאוקראינה הרחוקה.

כבר כשהיה ילד ולו ארבעה אחים

לימדה אותו אמו על הטבע, על הצמחים והפרחים.

בבית הספר מעולם לא למד

ואת הידע העצום שהיה לו רכש מקריאה בלבד.

בהיותו בן 20 עזב את אמו ומשפחתו

ויצא מליטא לישראל להקים בה את ביתו.

סבא בוסקה עמד תמיד איתן על דעתו

ולכן לא פשוטה וקלה הייתה דרכו.

מהקיבוץ אל העיר ואז אל המושב

צמחוני אדוק ולשניים כבר אב

חיפש סבא חלקת אדמה להעמיק בה את שורשיו

הוא הגיע לכפר נטר, אז מושב עני מוקף שממה

ולאחר זמן מה קיבל פה נחלה

הוא בנה במו ידיו את ביתו

ובעבודה קשה טיפח את משקו.

בשנות ה60 החל לבצע ניסיונות בהדרים

במטרה ליצר זני פרי טובים יותר וטעימים.

עברו שנים עד שפירותיו זכו להכרה

אך היום את זן הקליפים מיכל אין מי שלא יכיר וידע.

אבי המיכל כבר לא אתנו  15 שנים

אך רוחו עדיין שורה כאן בין הענפים

מדרבנת אותנו ,צאצאיו להמשיך במלאכה

ולגדל את המיכל הקרויה על שם אמו האהובה.

 

ברוך רוזובסקי, סב המשפחה וזה שהמציא את זן ה'מיכל' מצולם על רקע עצי הפרי
bottom of page