top of page
עץ אשכולית עם פרי


 
עץ נוסף ממשפחת ההדרים , פריו גדול , בעל קליפה עבה וטעם מריר , מבשיל בסביבות דצמבר-ינואר .
פרי האשכולית בעל תכונות בריאותיות רבות , אך במקביל היא יכולה לפגוע בהשפעות של תרופות מסויימות.

האשכולית היא אחת מפירות ההדר הפחות אהובה על אנשים בגלל טעמה המר , ולרוב נפגוש אותה בצורת מיץ אשכוליות.


 

אשכולית

אשכולית חתוכה לשתיים
bottom of page