top of page
אשכול פירות שסק
עץ שסק בפריחה

(משחק:ליצ'י, רמז-מתחבא מאחרי כמה עצים בכיוון הלול/מחסן שמצפון לכם)

 

מקור העץ בסין , ידוע בערבית בשם אסקדיניה, זהו עץ בעל עלים גדולים ,רחבים ומעט שעירים .

מניב פרי רב באשכולות, פרי צהוב , עסיסי, בשרני, מתוק מאוד ואהוב ע''י עטלפים וציפורים שהינם המזיק העיקרי של הפרי  והן מפיצות אותו בקלות באזור הגידול.

השסק פורח לקראת סוף דצמבר ומושך אליו המוני דבורים אז נא להזהר בתקופת הפריחה, הפרי מבשיל לקראת פסח ומחזיק על העץ שבועות ספורים בלבד מכיוון שזוהי תקופה של גלי חום ראשונים לקראת הקיץ ואלו פוגעים בפרי.

הפרי בעל חיי מדף קצרים ביותר , רגיש מאוד לפגיעות ואינו מחזיק טוב בקירור ולכן גם מחירו גבוה.
טעים מאוד לאכילה כמו שהוא כולל הקליפה הדקיקה וניתן להכין ממנו ריבה בקלות וזוהי הדרך הטובה ביותר לאוכלו לאורך זמן בתור פיצוי לחיי המדף הקצרים.

אצלנו בפרדס נעשו נסיונות בהרכבת זני שסק ולכן לעצים שונים יהיה פרי מעט שונה זה מזה במגוון תכונות.

סב המשפחה ברוך רוזובסקי התחיל את נסיונותיו בהרכבת זנים בשסק לפני שעבר לנסיונות בהרכבת והשבחת זני הדרים.

שסק

עץ שסק נושא פרי
bottom of page