top of page

הנחיות / בקשות

אמנם רציני ומשעמם אך נשמח אם

תקראו

נכתב על סמך ''חוויות'' מקטיפים קודמים

הנחיות חשובות

חווית הקטיף העצמי נועדה לספק חווית קטיף ובילוי נעימה לכל המשפחה ואנו מבקשים מכם לכבד את כללי המקום והמשקים השכנים על מנת שנוכל להמשיך את פעילותינו גם בעתיד

 

 !!! לבטיחותכם האישית-חשוב 

אין לרוץ בשטח הפרדס

 זהירות!!! על העיניים / ידיים מקוצי ההדרים וגם מקצות הענפים

אסור לטפס על העצים בפרדס

אין לשתות מהברזים!!!-אלו מים חקלאיים

 

מסחטות/סחיטת מיץ בשטח הקטיף אסורים

יש להישמע להוראות הצוות

( אין להיכנס למשקים השכנים לשום מטרה (גם אם להם יש פרי על העצים

( הקטיף אך ורק עם השקיות שנרכשו בכניסה( ולא בתיקים/ציידניות

(בניגוד לרוב הקטיפים העצמיים אנו מאפשרים להכניס ציידניות לתחום הקטיף (ראה סעיף קודם

מותנה בהצגת תכולתן ביציאה במידה שהתבקשתם 

נא לא להביא כלבים-יש באזור כלבים מהמושב שלא תמיד מסתדרים עם כלבים זרים

את האשפה/מגבונים נא  להשליך לפח

(יש שירותים במקום (וזה לא בשטח של השכנים

 החניה במפרצי/מקומות החניה המוסדרים בלבד 

בבקשה לשמור על הנקיון גם בשטח המושב ובאזורי החנייה

 נא לא לקטוף אבוקדו ופקאנים-הקטיף העצמי כולל הדרים בלבד

נא לא לשבור ענפים –גם אם הפרי גבוה

מה שקטפת שלך-את הפרי אי אפשר להחזיר לעץ  

 

bottom of page