top of page


 
ישנם זנים שונים של אבוקדו בארץ כאשר לכל אחד זמני הבשלה שונים , ע''י זה שנגלה בקיאות בזנים השונים ובזמני ההבשלה של כל אחד מהם , נוכל להמנע מקניית אבוקדו שאינו בשל 
אבוקדו מגיע לגודלו הסופי עוד לפני שהוא בשל ומכיוון שזהו פרי שנקטף ולרוב גם נקנה כאשר הוא קשה ואינו משנה את צבעו כאשר הוא בשל , לא ניתן לדעת אם הוא נקטף בטרם עת .
רק לאחר שהתרכך בבית נדע האם היה בשל-אבוקדו בשל מתרכך לאחר שבוע עד שבועיים מרגע הקטיף , אינו מצטמק , מתרכך כולו עד לגרעין וכמובן מקבל גם טעם.
טיפ חשוב-לעטוף בנייר עיתון  או לשים אותם בכלי/קערה יחד עם בננות או תפוחים , גז האתילן שמשתחרר מהם מאיץ את תהליך ההבשלה. 

מרבית עצי האבוקדו שבמשק הם מזן אטינגר שמבשיל לפני תחילת עונת הקטיף שלנו (נובמבר) . זן נוסף אצלנו הוא 'ריד' שצורתו עגולה וקליפתו בצבע ירוק כהה ומחוספסת והוא מבשיל רק באפריל  וסערות החורף גורמות להרבה מפירותיו ליפול בטרם עת.

אבוקדו על העץ
אבוקדו על העץ
עץ אבוקדו בפריחה

פריחת האבוקדו

אבוקדו זן ''ריד''

אבוקדו זן ''אטינגר''

פריחת האבוקדו

אבוקדו

bottom of page