top of page
פרי האנונה


 
מוצאה של האנונה הוא מיבשת אמריקה , פרי מתוק בעל בשר לבן וגרעינים שחורים , מבשיל בספטמבר -אוקטובר , מניב מעט פרי בגלל הפרייה בעייתית, ההפרייה מצריכה איסוף של האבקנים הזכריים בבוקר והפריית הפרחים באופן ידני אחר הצהריים.

אנונה

עץ אנונה

(משחק:'טבולית'
רמז:מתחבא לצד עץ מנגו, כ40 צעדים מהשרותים)

bottom of page