top of page
פרי החושחש

 

עץ הדר דמוי תפוז , במקור מאסיה , קוצני ומר מאוד ולכן נקרא גם ''תפוז מר'' או ''ברגמוט'' שהוא תת-מין של החושחש, שימושו העיקרי בפרדסים הינו בתור כנה להרכבת זני הדרים אחרים, לעיתים אנו נראה התפרצות מחודשת של ענף של חושחש מהכנה ומתוך עץ קלמנטינות למשל אנו נבחין שיוצא ענף של חושחש עם פרי שונה משאר העץ. במרכז שדרת הסברס שצמודה לדרך נמצא עץ חושחש ומדי פעם ניגש אלינו אחד מהמבקרים ואומר לנו לגביו  '' מצאתי עץ עם תפוזים אבל הם לא טעימים ''  
בתמונה מתחת ניתן לראות ענף של חושחש שמציץ מתוך עץ קלמנטינות , ניתן לזהות את ההבדל לפי גודל העלים והגוון . 

החושחש משמש גם לייצור שמן אתרי ותמציות ארומטיות .

חושחש

ענף עם פרי החושחש ועלי צבר ברקע
גזע עץ עם הסבר בסיסי על הרכבת עצים

(משחק:תפוז 'ולנסיה'
רמז:15 צעדים מהשירותים לכיוון הסברסים
)

ענפים ופירות של קלמנטינת מיכל וחושחש זה לצד זה

חושחש

'מיכל'

פרי החושחש חצוי לשניים
bottom of page