top of page
פרי הרימון

 

כמו הפיטנגו שניתקלתם בו בתחילת הקטיף גם הרימון חריג במשחק מכיוון שהינו שיח ולא עץ-ניתן לראות זאת לפי גזעיו המרובים וגובהו המוגבל יחסית

אם נסתכל מקרוב נבחין שבקצה כל ענף ישנו קוץ קטן וחד 

זהירות !!!

הרימון רגיש מאוד למזיקים ובעיקר לפרפר בשם 'כחליל הרימון'.

הפרי מתוק מאוד ומורכב מהמון זרעים קטנים עם ציפוי בשרני דק והם כמובן אכילים .

הרימון מבשיל בתקופת ראש השנה והינו אחד משבעת המינים.
מקורו באירן והוא בעל תכונות רפואיות רבות .
הפרי בעל מחיצות פנימיות שממדרות קבוצות גרעינים זו מזו בצורה כזו שאם חלק ממנו נפגע/נעקץ , ניתן לאכול את חלקיו האחרים שלא נפגעו.

רימון

פריחת הרימון

(משחק:תפוז דם)

שיח הרימון
bottom of page