top of page


בפרדס ישנן הרבה עבודות תחזוקה שונות מעבר לשבתות של הקטיף
כיסוח עשבייה באמצעות מכסחת להבים הרתומה לטרקטור כל כמה חודשים-
ריסוס עשבייה במקומות אליהם המכסחת לא מגיעה-
גיזומי צד  לצמצום הנפח, חידוש הנוף וליצירת מעברים בין העצים כל-
שנה בתקופת האביב
גיזום צמרות להנמכת העצים לגובה הקוטפים פעם בכמה שנים, פעולה -
   שתורמת לחיסכון במים והנבת פרי גדול יותר ללא פגיעה בטעם
(פעולה זו הינה היחידה בה אנו נעזרים בעובדים חיצוניים מכיוון שהגיזום
יוצר כמות אדירה של גזם שאותה צריך לרכז ולרסק )
-עקירת עצים מנוונים/חולים 
-שתילת עצים חדשים לחידוש הדרגתי ועתידי של הפרדס
-השקייה של הפרדס פעמיים בשבוע במשך חצי שנה ואף יותר (תלוי בכמויות 
הגשם באותה שנה ובמועד תחילת וסוף העונה הגשומה ) ובדיקת כל צנרת 
ההשקייה פעם בשבוע (מעל 500 עצים/מתזים) ותיקון נזילות ופיצוצים
-לקראת עונת הפקאנים : ניקוי השטח מעלים/עשבים ופקאנים משנה שעברה 
על מנת שיהיה יותר קל לאסוף את הפקאנים שעתידים ליפול  וגיזום
ענפים נמוכים שנוטים לכיוון הקרקע
-הכנות לעונת הקטיף: גיוס עובדים , חידוש מלאי הציוד לקטיף , שיווק/פירסום , 
גידור השטח ותיחום אזורים בעייתיים , שילוט ושאר משימות
-תחזוקת ציוד : טרקטור , טנדר, מכסחת, ציוד ריסוס , משורי שרשרת, חרמש מוטורי
ובקיצור : העבודה בפרדס רגועה , שקטה וללא פקקים ובוסים על הראש אך מפאת
גודל השטח וכמות העצים תמיד יש מה לעשות במשק
 הכל נעשה באהבה ואתם נהנים מהפירות

מה עושים בשאר השנה?-תחזוקת פרדס

bottom of page