top of page
עץ דקל

 

מוצאו של העץ ממקסיקו , יכול להגיע לגובה של כ 30 מטרים, פריו קטן , אכיל אך בעל מעט מאוד בשר , אהוב מאוד על עטלפים וכפות הדקל היבשות שנשארות על העץ מהוות בית גידול ומסתור לציפורים שונות ושלל מכרסמים ושאר מזיקים .
זרעו מופץ בקלות ע''י  מעופפים שונים וכך הוא הגיע גם ללב הפרדס.
לכפות הדקל פטוטרות קוצניות ביותר , נא להזהר.

''דקל  ''וושינגטוניה

עץ דקל
bottom of page