top of page
ענף עם קלמנטינות

אשכול בשיא העונה

קלמנטינה חצויה לשניים

ממקדימות העונה

12/10/2014

 

זן ה'מיכל' הוא זן של קלמנטינה שפותח ע''י סב המשפחה ברוך רוזובסקי פה במשק שלנו , מרבית העצים בפרדס הינם מזן זה  ומכיוון שזהו פרדס שמקורו כפרדס לנסיונות הרכבת זנים אל תופתעו אם לפירות עצי קלמנטינה שונים יש טעם שונה זה מזה .
ה'מיכל' היא זן הקלמנטינה הנמכר ביותר בארץ מעל 40 שנים אך לאחרונה נעקרו מטעים שלמים לטובת קלמנטינה 'אור' בגלל תקופת ההבשלה המאוחרת יותר שמתאימה לביקוש בחו''ל .
ה'מיכל' מבשילה בנובמבר ומחזיקה על העץ עד סוף ינואר , אך בגלל פגעי מזג האוויר ורגישותה למזיקים קליפתה נראית פחות טוב לקראת אמצע ינואר אך זהו הזמן שבו היא הכי עסיסית ומתוקה ( ובעלת חיי מדף קצרים ) .
הפרי בשיא בשלותו מתוק מאוד , בעל כמות גרעינים לא גבוהה וקליפתה מתקלפת בקלות .
המזיק העיקרי של ה'מיכל' הוא זבוב ים התיכון  .
עץ ה'מיכל' הוא בעל צימוח נמרץ ומצריך הרבה גיזום.

בתחילת העונה הפרי מבשיל בצבע ירוק כתמתם ומדצמבר צבעו כתום מלא.
 

תגית פח לסימון עץ אם של עץ מיכל

קלמנטינה ''מיכל''

(משחק:אשכולית אדומה
רמז:ליד סוף שדרת הסברסים)

מראשוני הזן

פירות מיכל צעירים על הקרקע לאחר דילול

דילול פרי ידני (ומאוחר)

bottom of page